Over Janine

Als u / je op zoek bent naar een therapeut, mag je gerust eisen stellen aan de opleiding. Niet iedereen die zich therapeut noemt is gedegen opgeleid en niet elke psycholoog is automatisch relatietherapeut. En het is natuurlijk belangrijk iemand te vinden waar je je goed bij voelt.

Therapeut en visie
Mijn naam is Janine van Iren. Ik ben 53 jaar en deel mijn dagelijks leven met mijn man en onze dochter van 17. Mijn dochter van 22 jaar studeert en woont op kamers.
Dat ik opgeleid ben tot therapeut, betekent dat ik de kennis en vaardigheden heb om het gesprek te leiden. Maar ik ben vooral ook mens, heb zelf ook het nodige meegemaakt en weet uit ervaring hoe het is om te worstelen met lastige situaties en emoties en hoe fijn het is om daar een weg in te vinden.

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in mensen, vooral in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Persoonlijke problemen uiten zich immers vaak in contact met anderen. Ik vind het boeiend te onderzoeken wat maakt dat we in de relatie met anderen op een bepaalde manier op elkaar reageren, ook als we dat eigenlijk anders zouden willen. Wat is er voor nodig om dat anders te doen?
Ik heb ontdekt hoe belangrijk het is om een balans te vinden tussen autonomie en verbondenheid; zowel jezelf durven en kunnen zijn en goed voor jezelf te zorgen, als ook waardevolle relaties met anderen aan te gaan. En ik ben me steeds meer gaan verdiepen in de invloed van hechting (gehechtheid) op ons zelfbeeld en ons contact met anderen. Een veilige hechting ontstaat als ouders voldoende oog hebben en ontvankelijk zijn voor de behoeftes van hun kind en lichamelijk en emotioneel aanwezig zijn voor hun kind, zonder zelf van slag te raken. Helaas lukt dat, om allerlei redenen, veel ouders onvoldoende. En dat heeft veel invloed op hoe die kinderen als volwassene hun leven en relaties vormgeven.
Ik houd van mijn vak en vind het fijn om mensen te helpen zich beter te voelen met zichzelf, hun relatie, gezin of anderen om zich heen.

Ervaringen van cliënten
Ik krijg regelmatig van cliënten te horen dat ze zich op hun gemak bij mij voelen, geaccepteerd en begrepen. Ze zeggen dat mijn manier van vragen stellen en dingen benoemen hen helpt om beter te begrijpen wat er bij hen van binnen afspeelt. Ze ervaren voldoende ruimte voor hun gedachtes en gevoelens. Stellen ervaren dat ik bij beiden evenveel betrokken ben. Ze geven aan dat ze in korte tijd veel beter begrijpen wat er nu precies tussen hen gebeurt, zodat ze daar grip op krijgen en dingen kunnen veranderen. Ik hoor vaak dat ze blij zijn dat ze de stap hebben gezet. Klik hier voor Clienten aan het woord.

Opleidingen
Na mijn basisopleiding HBO maatschappelijk werk, inmiddels ruim 25 jaar geleden, ben ik onder andere geschoold in ontwikkelingspsychologie, psychiatrische problematiek, sociale vaardigheidstrainingen en groepswerk. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd om me (verder) te bekwamen in het werken met gezinnen en partners, waaronder de driejarige postHBO-opleiding ervaringsgerichte psychosociale therapie (Kempler Instituut), de postHBO-opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (oplossingsgerichte methodiek) en de post masteropleiding Systeemtherapie, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), welke bestaat uit twee jaar theorie, drie jaar supervisie en een jaar leertherapie. Daarnaast ben ik o.a. geschoold in Mentaliseren in relaties en gezinnen. De laatste jaren ben ik mij vooral gaan richten op Emotionally Focused Therapy (EFT, emotiegerichte relatietherapie), waarin ik de volgende trainingen heb gevolgd: de basistraining, de verdiepingstraining, supervisie, verdiepingstraining plus, de Houd me Vastcursus, EFT bij vreemdgaan, EFT met individuen, EFT en persoonlijkheidsstoornissen en EFT met gezinnen (EFFT). Ook volgde ik de training van een jaar: 'Trauma, gehechtheid en de taal van ons lichaam' bij Linda Riemsdijk van het Kemplerinstituut. Ik lees regelmatig vakliteratuur. Ik ben vooral geinteresseerd in gehechtheid (hechting).

Voor een aantal opleidingen ben ik zelf in leertherapie geweest of was de werkwijze ook gericht op persoonlijke ontwikkeling. Ik weet dan ook uit ervaring hoe het is om ‘in therapie te zijn'. Ik vind het belangrijk, maar zeker ook leuk om me bij te blijven scholen.

Werkervaring
Ik werk vanaf 1989 in de hulpverlening. Ik heb gewerkt bij de reclassering, de jeugdhulpverlening (gezinsbehandeling), jeugdpsychiatrie (waar ik als systeemtherapeut veel met ouders en gezinnen werkte) en sinds begin 2014 in een eigen praktijk. Ik heb veel ervaring opgedaan met individuele gesprekken, relatiegesprekken, gezinsgesprekken, groepsgesprekken en trainingen. Met volwassenen, jongeren en kinderen. Mensen met diverse achtergronden qua cultuur, geloof, seksuele gerichtheid en mensen met psychiatrische problematiek.

Registraties / kwaliteit
Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit zijn beroepsverenigingen voor professionele therapeuten. Zij bewaken de kwaliteit doordat er toelatingseisen zijn, verplichte nascholing en intervisie. Ik houd mij aan hun beroepscode, waarin bijvoorbeeld de plicht tot geheimhouding staat. Ook hebben ze een klachtenregeling. De NVPA en RBCZ maken afspraken met zorgverzekeraars over de vergoeding van therapie voor cliënten.
Mocht je klachten hebben, dan hoor ik die natuurlijk graag. Ik ga ervan uit dat we daar samen uitkomen. Mocht dat niet zo zijn: Ik heb een aansprakelijkheidsverzekering en sta ingeschreven bij een erkende geschillencomissie (SCAG).
Tevens ben ik lid van EFT Nederland en heb ik een persoonlijke pagina op de EFT-site: klik hier om daar op te komen.

Ik vind het belangrijk zorgvuldig om te gaan met je privacy. Het privacy-document van Relaties & Meer vind je hier.


  


Klik hier om naar de homepage terug te gaan.