Visie en werkwijze

Mijn visie
Ik ga ervan uit dat ieder mens het liefst gelukkig is, maar dat het door allerlei redenen moeilijk kan zijn dit vorm te geven. Vooral als je niet veilig gehecht bent (dwz dat je ouders onvoldoende oog hadden voor of konden inspelen op je behoeftes als kind) of als je veel hebt meegemaakt, is het vormgeven van een goede relatie met je partner of anderen, niet vanzelfsprekend. Mensen kunnen, vooral in hun relatie of gezin, met elkaar in een bepaald patroon terecht komen, dat ze samen in stand houden, en waarbij geen sprake meer is van oorzaak en gevolg. Ik denk dus nooit in termen van schuld, zal niet veroordelen of partij kiezen.
Tijdens mijn werk en scholing ben ik me er steeds meer van bewust geworden hoeveel behoefte ieder mens heeft om zich geliefd, gezien, gehoord, begrepen en gewaardeerd te voelen, vooral door de mensen die het dichtst bij je staan. Zelf heb ik ook ervaren hoeveel het oplevert als je je bewust wordt van je behoeftes en in staat bent waardevolle relaties aan te gaan met de mensen die belangrijk voor je zijn. Het maakt dat je je zekerder en sterker voelt. Je hele leven wordt er leuker en gemakkelijker van.


Hoe gaat dat, therapie bij Relaties & Meer?
Het eerste gesprek is een intakegesprek, waarin we kennis maken met elkaar en ik vragen zal stellen om een beeld te krijgen van wat er speelt. Waar loop je tegenaan, wat mis je, en wat wil je graag anders? Ik denk met je mee wat je kan helpen je doel te bereiken.
Als jullie relatie- of gezinstherapie willen, is het het handigst om met je partner of gezin te komen. Mocht dat echt niet lukken, dan kun je ook alleen komen. Bij relatie- of gezinstherapie sta ik met jullie stil bij hoe ieder kijkt naar de problemen, hoe ieder dat beleeft en wat jullie graag anders willen. Ik leg ook wat uit over mijn visie op relaties en over de relatietherapie.
Ik vind het belangrijk dat je je gehoord en begrepen door mij voelt en op je gemak; dat is voor mij de basis van ons contact. Het is belangrijk dat je je vertrouwd genoeg voelt om persoonlijke dingen te delen.

Ik ga uit van wat jij wilt / jullie willen veranderen. Samen gaan we op zoek naar hoe we dat kunnen bereiken. Je leert jezelf (en de ander) beter begrijpen en leert hoe je anders kunt omgaan met situaties. Therapie werkt alleen als je ook bereid bent naar je eigen gedrag, gevoelens en gedachtes te kijken en niet alleen naar gedrag van de ander.
Meestal zijn tussen de vijf en vijftien gesprekken voldoende, soms zelfs minder.

In de therapie kan het zinvol zijn om stil te staan bij het verleden, om gedrag van jezelf en de ander beter te leren begrijpen. Maar het gaat er vooral om hoe je in het heden anders met situaties om leert gaan. Of in het heden anders met elkaar om leert gaan, op een manier die bij jullie past. We oefenen dan ook met het anders omgaan met elkaar. Soms kunnen opdrachten voor thuis daarbij helpen.

Rechten
Je kunt erop vertrouwen dat ik zorgvuldig omga met je verhaal en gegevens. Zie ook het privacydocument.
Mocht je klachten over de therapie hebben dan hoor ik dat graag. Ik ga ervan uit dat we daar samen uitkomen. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we een beroep doen op SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg), waar ik sta ingeschreven. SCAG is een onafhankelijke stichting die hulp kan bieden bij een geschil tussen cliënt en therapeut.

Voor meer informatie over o.a. uw rechten en plichten, kun u het document Algemene voorwaarden Relaties & Meer lezen.

 


Terug naar de homepage voor het aanbod