Systeemtherapie voor (gescheiden) ouder(s).

Weet je je geen raad meer met je kind? 

Systeemtherapie voor ouders (ouderbegeleiding) is gericht op het inspelen op de behoefte van het kind en het versterken van de samenwerking tussen ouders , zodat je kind zich zo veilig mogelijk kan hechten, gedragsproblemen verminderen en de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk verloopt. 

Natuurlijk wil je er als ouder zo goed mogelijk voor je kind zijn. Je kind ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling, troosten als hij of zij verdrietig is, stimuleren in de dingen die je kind lastig vindt. In de praktijk is dat echter voor veel ouders niet altijd even gemakkelijk. Het gedrag van je kind roept bij jou gevoelens op. Vaak mooie gevoelens, wat maakt dat je van je kind kunt genieten. Maar soms ook lastige gevoelens, als boosheid en verdriet. Je kunt je afgewezen voelen door je kind en dat is pijnlijk. 

Een kind heeft behoefte aan een ouder die stabiel is en niet van slag raakt door zijn gevoelens of gedrag. Dan kan het zich veilig hechten, omdat het voelt dat je emotioneel beschikbaar voor hem bent. Een veilige hechting is noodzakelijk om je goed te kunnen ontwikkelen en zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen op te bouwen. Maar wat als je als ouder wél van slag raakt? Als je zelf niet veilig gehecht bent als kind en merkt dat het niet vanzelfsprekend is om rustig te blijven en open te blijven staan voor je kind op het moment dat je je geraakt of afgewezen voelt.  Als jouw emoties en de emoties van je kind door elkaar lopen, bijvoorbeeld als je zelf verdrietig wordt als je kind verdrietig is of boos als je kind boos is. 

Kinderen kunnen je confronteren met emoties van jezelf en gedrag dat daaruit voortvloeit.  Het kan zijn dat er in je eigen jeugd te weinig aandacht kon zijn voor bepaalde (hechtings)behoeftes, waardoor je je te weinig geliefd, gewaardeerd, goed genoeg, gezien, begrepen en/of belangrijk hebt gevoeld. Dat speelt dat in de opvoeding van je kind vaak op. Als je je bevoorbeeld als kind te weinig gewaardeerd hebt gevoeld en je kind geeft jou het gevoel je niet te waarderen, dan kan dat heel pijnlijk voelen en je van slag doen raken. 

Dat betekent dat er aandacht nodig is voor (de verwerking van) je eigen ervaringen, emoties en gemis. Want als jij stevig op je benen staat, kun je je kind ook een stevige basis geven. 

Om kinderen duidelijkheid en een veilig gevoel te kunnen bieden, is het ook nodig dat jullie als ouders goed samenwerken en elkaar ook in emotioneel opzicht steunen. Kinderen zijn erg gevoelig voor ouderproblemen. Ze voelen het als hun ouders bezet zijn door hun eigen emoties, als hun ouders niet goed bij elkaar terecht kunnen of het oneens zijn met elkaars manier van opvoeden. Als jullie het gevoel hebben het echt samen te doen, zal het opvoeden makkelijker gaan. Gedragsproblemen van kinderen verminderen hierdoor. 

Alleen opvoeden, zeker met een ex-partner die hele andere ideeën heeft, stelt hoge eisen aan een ouder. En in een stiefgezin is het minder vanzelfsprekend dat de kinderen het gezag van de stiefouder accepteren. (Zie ook mijn cursus voor stiefouders.) 

Of individuele gesprekken met een ouder of gesprekken met opvoeders samen gewenst zijn, hangt af van wat er speelt. Dat kunnen we samen onderzoeken. Bel of mail me maar voor een afspraak; je bent / jullie zijn welkom!


Ik vind het belangrijk zorgvuldig om te gaan met je privacy. Het privacy-document van Relaties & Meer vind je hier
Klik hier om terug te gaan naar de home-pagina.