Over Janine

Therapeut en visie
Mijn naam is Janine van Iren. Ik ben 57 jaar en heb twee dochters, van 21 en 27 jaar. Het dagelijks leven deel ik met mijn man, sinds onze jongste dochter in 2021 ook op kamers is gaan wonen. Een nieuwe levensfase met nieuwe mogelijkheden. Ik vind veel dingen leuk om te doen, zoals lezen, koken, schilderen, wandelen, tuinieren, dansen, films kijken en naar het theater gaan.
Dat ik ben opgeleid tot therapeut, betekent dat ik de kennis en vaardigheden heb om het gesprek te leiden. Maar ik ben vooral ook mens, heb zelf ook het nodige meegemaakt en weet uit ervaring hoe het is om te worstelen met lastige situaties en emoties en hoe fijn het is om daar een weg in te vinden.

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in mensen, vooral in de manier waarop wij als mensen met elkaar omgaan. Persoonlijke problemen uiten zich immers vaak in contact met anderen of worden in stand gehouden of zelfs versterkt in het contact met mensen die belangrijk voor ons zijn. Ik vind het boeiend te onderzoeken wat maakt dat we in de relatie met anderen op een bepaalde manier op elkaar reageren, ook als we dat eigenlijk anders zouden willen. Wat is er voor nodig om dat anders te doen?
Ik heb ontdekt hoe belangrijk het is om een balans te vinden tussen autonomie en verbondenheid; zowel jezelf durven en kunnen zijn en goed voor jezelf te zorgen, als ook waardevolle relaties met anderen aan te gaan. En ik ben me steeds meer gaan verdiepen in de invloed van hechting (gehechtheid) op ons zelfbeeld en ons contact met anderen. Hoe we gehecht zijn als kind, heeft veel invloed op hoe we later in het leven staan. Een veilige hechting ontstaat als ouders voldoende oog hebben en ontvankelijk zijn voor de behoeftes van hun kind en lichamelijk en emotioneel aanwezig zijn voor hun kind, zonder zelf van slag te raken. Helaas lukt dat, om allerlei redenen, veel ouders onvoldoende, hoe goed hun intentie ook was. En dat heeft veel invloed op hoe die kinderen als volwassene hun leven en relaties vormgeven, vooral de relatie met hun partner.

Eén van de leukste aspecten van mijn vak is dat ik met mensen van allerlei leeftijden en achtergronden werk. Iedereen is anders, maar we hebben allemaal gemeenschappelijk dat we ons goed willen voelen en fijne relaties met anderen nodig hebben.
Ik houd van mijn vak en vind het fijn om mensen te helpen zich beter te voelen met zichzelf, hun relatie, gezin of anderen om zich heen.

Ervaringen van cliënten
Ik krijg regelmatig van cliënten te horen dat ze zich op hun gemak bij mij voelen, geaccepteerd en begrepen. Ze zeggen dat mijn manier van vragen stellen en dingen benoemen hen helpt om beter te begrijpen wat er bij hen van binnen afspeelt. Ze ervaren voldoende ruimte voor hun gedachtes en gevoelens. Stellen ervaren dat ik bij beiden evenveel betrokken ben. Ze geven aan dat ze in korte tijd veel beter begrijpen wat er nu precies tussen hen gebeurt, zodat ze daar grip op krijgen en dingen kunnen veranderen. Ik hoor vaak dat ze blij zijn dat ze de stap hebben gezet. Klik hier voor Clienten aan het woord.

Opleidingen


Na HBO maatschappelijk werk, inmiddels 35 jaar geleden, ben ik onder andere geschoold in ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, sociale vaardigheidstrainingen en groepswerk. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd om me (verder) te bekwamen in het werken met gezinnen en partners, waaronder de driejarige postHBO-opleiding ervaringsgerichte psychosociale therapie (Kempler Instituut), de postHBO-opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (oplossingsgerichte methodiek) en de post masteropleiding Systeemtherapie, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), welke bestaat uit twee jaar theorie, drie jaar supervisie en een jaar leertherapie. Daarnaast ben ik o.a. geschoold in Mentaliseren in relaties en gezinnen. Vanaf 2013 ben ik mij vooral gaan richten op Emotionally Focused Therapy (EFT, emotiegerichte relatietherapie), waarin ik de volgende trainingen heb gevolgd: de basistraining, de verdiepingstraining, supervisie, verdiepingstraining plus, de Houd me Vastcursus, EFT bij vreemdgaan, EFT met individuen, EFT en persoonlijkheidsstoornissen, EFT en seks, EFT en trauma, EFT met gezinnen (EFFT) en de wijsheid van ons lichaam in EFT. Ook volgde ik de training van een jaar: 'Trauma, gehechtheid en de taal van ons lichaam' bij Linda Riemsdijk van het Kemplerinstituut, een training Trauma begrijpen en behandelen van Bessel van der Kolk (Traumasporen) en de training Polyvagaaltheorie in therapie; herstellen van trauma door te werken met het zenuwstelsel, bij Deb Dana. Daarnaast het ik bij een cursus Emotional Freedom Techniques (ook wel 'tapping' genoemd)

een praktische methode geleerd waarbij je stress en pijnlijke emoties op een eenvoudig aan te leren manier (zelf) effectief en relatief snel kunt oplossen. Stress en trauma zit in ons lichaam.

Ik lees regelmatig vakliteratuur. En ik heb regelmatig intervisie.
Voor een aantal opleidingen ben ik zelf in leertherapie geweest of was de werkwijze ook gericht op persoonlijke ontwikkeling. Ik weet dan ook uit ervaring hoe het is om ‘in therapie te zijn'. Ik vind het belangrijk, maar zeker ook leuk en inspirerend om me bij te blijven scholen.

Werkervaring
Ik werk vanaf 1989 in de hulpverlening. Ik heb gewerkt bij de reclassering, de jeugdhulpverlening (gezinsbehandeling), jeugdpsychiatrie (waar ik als systeemtherapeut veel met ouders en gezinnen werkte) en sinds begin 2014 in een eigen praktijk. Ik heb veel ervaring opgedaan met individuele gesprekken, relatiegesprekken, gezinsgesprekken, groepsgesprekken en trainingen. Met volwassenen, jongeren en kinderen. Mensen met diverse achtergronden qua cultuur, geloof, seksuele gerichtheid en mensen met psychiatrische problematiek.

Registraties / kwaliteit
Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit zijn beroepsverenigingen voor professionele therapeuten. Zij bewaken de kwaliteit doordat er toelatingseisen zijn, verplichte nascholing en intervisie. Ik houd mij aan hun beroepscode, waarin bijvoorbeeld de plicht tot geheimhouding staat (waardoor ik nooit zonder uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming informatie aan derden zal verstrekken, met grote uitzondering van destructieve situaties). De RBCZ heeft ook een klachtenregeling. Ik heb een aansprakelijkheidsverzekering en sta ingeschreven bij een erkende geschillencommissie (SCAG). De NVPA en RBCZ maken afspraken met zorgverzekeraars over de vergoeding van therapie voor cliënten.
Ik ben ook lid van EFT Nederland en heb ik een persoonlijke pagina op de EFT-site: Klik hier om daar te kijken.

Ik vind het belangrijk zorgvuldig om te gaan met je privacy. Het privacy-document van Relaties & Meer vind je hier.

 


Klik hier om naar de homepage terug te gaan.