Gezinstherapie

Voelt thuis niet meer thuis?

Is er spanning in huis? Verdwijnt de gezelligheid steeds meer? Houden de kinderen zich niet aan de regels? Lukt het niet meer om een gewoon gesprek te voeren met elkaar? Is er strijd en gedoe? Om je goed te voelen in je leven, is het belangrijk dat je je thuis, met je gezin, prettig en ontspannen voelt. Door allerlei omstandigheden is dat lang niet voor iedereen vanzelfsprekend en gemakkelijk. Het voelt vaak naar en machteloos als je het gevoel hebt grip op je kind te verliezen. Goed contact houden met je puber is soms een hele uitdaging. Jongeren in de puberteit voelen zich vaak onbegrepen door hun ouders. Terwijl je er als ouders graag voor je kind wilt zijn.

Lopen jullie daar ook tegenaan? Gezinstherapie kan helpen om ervoor te zorgen dat thuis weer een fijne plek wordt. Dat jullie elkaar beter begrijpen en je (weer) meer verbonden gaan voelen met elkaar.  Ik werk voornamelijk met EFFT, dat is EFT met gezinnen. E(F)FT werkt via de nieuwste inzichten. In EFFT draait het om je weer veilig gaan voelen bij elkaar, zodat kinderen ervaren dat ze op hun ouders terug kunnen vallen en hier ook gebruik van maken, zodat ouders zich hierin van betekenis voelen voor hun kind.

In overleg is het eerste gesprek óf met de ouders (of ouder en stiefouder) óf met (in principe) het hele gezin. We bespreken samen in welke samenstelling de volgende gesprekken zullen zijn. In gezinstherapie gaat het er niet om een schuldige aan te wijzen, maar richten we ons op wat er tússen jullie gebeurt, om een manier te vinden waarop iedereen zich weer goed kan voelen in het gezin.


Ouders en volwassen kinderen

Ook volwassenen met hun ouder(s) zijn welkom. Soms verloopt het contact niet zoals je dat zou willen. Het kan zijn dat er in de ouder-kindrelatie dingen gebeurd zijn die veel impact hebben gehad en die tussen jullie in blijven staan. Dat jullie elkaar niet goed begrijpen of je je te weinig gezien of gerespecteerd voelt, wat voor afstand tussen jullie zorgt. Of dat er verwachtingen zijn waar je niet aan wilt of kunt voldoen.
Ik kan met jullie uitzoeken hoe sommige gebeurtenissen je geraakt hebben en hoe je daar mee omgaat en elkaar mogelijk versterken in dat gedrag. Vaak helpt het om onder begeleiding naar elkaar uit te leren spreken wat je mist. Om daarna te onderzoeken hoe jullie op een manier met elkaar om kunnen gaan, die wel goed voelt, met acceptatie van elkaars beperkingen. Het kan ook zijn dat individuele therapie passender is, om te leren omgaan met de pijnlijke gevoelens die het contact met je ouder(s) bij je oproept. Daar kunnen we over overleggen.


Familietherapie

In sommige families slepen conflicten zich voort en zijn er verbroken contacten. Dat je elkaar soms toch tegenkomt of dat andere familieleden er een mening over hebben of last van hebben, kan het extra ingewikkeld maken. Willen jullie dat anders? Of wil jij het anders en weet je niet hoe je dat het beste aan kunt pakken? Maak een afspraak, dan kijken we daar samen naar.


Praktisch

Veel huisartsen of andere hulpverleners denken dat hulp aan gezinnen tegenwoordig altijd via de gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin (jeugdzorg) moet lopen. Dat is niet het geval! Jullie kunnen je zonder verwijzing bij mij aanmelden.

Ik vind het belangrijk zorgvuldig om te gaan met je privacy. Het privacy-document van Relaties & Meer vind je hier.
Klik hier om terug te gaan naar de homepage.
Hieronder een filmpje van de Nederlandse Vereniging voor gezins- en relatietherapie (NVRG) over gezinstherapie: